Chính sách bảo mật của Jobee

Là thành viên của Jobee và những thông tin bạn cung cấp qua các ứng dụng điện thoại thông minh và trang web luôn được áp dụng theo chính sách tuân thủ về quyền riêng tư và bảo mật.

Chính sách bảo mật

Soạn thảo: Ngày 03 tháng 05 năm 2017

Bạn có thể sử dụng các dịch vụ của chúng tôi theo các mục đích sau:

 1. Cung cấp thông tin cá nhân mong muốn tìm được công việc theo mong muốn và phù hợp kỹ năng.
 2. Nhà tuyển dụng cung cấp thông tin về lĩnh vực kinh doanh và tạo cơ hội công việc cho các ứng viên.
 3. Tìm kiếm ứng viên hoặc . Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi muốn bạn biết rõ cách chúng tôi đang sử dụng thông tin và cách bạn có thể bảo vệ sự riêng tư của mình.

Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư giải thích:

 • Loại thông tin chúng tôi thu thập và lý do thu thập.
 • Cách chúng tôi sử dụng thông tin đó.
 • Các lựa chọn mà chúng tôi cung cấp, bao gồm cả cách truy cập và cập nhật thông tin.

Thông tin cung cấp và cập nhật từ thành viên

Những thông tin bạn cung cấp và chỉnh sửa trên Jobee với mục tiêu duy nhất để kết nối giữa Ứng Viên và Nhà Tuyển Dụng. Tuy nhiên có những thông tin liên quan khác có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của thành viên Jobee, chúng tôi sẽ không hiển thị nếu chưa có sự đồng ý của bạn. (Ví dụ: số điện thoại, số nhà theo địa chỉ và v.vv)

Chúng tôi thu thập thông tin theo các cách sau:

 • Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi
 • Thông tin chúng tôi thu thập từ quá trình bạn sử Jobee

Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập từ tất các thành viên để duy trì, bảo vệ và nâng cao tính năng của Jobee với mục tiêu để thành viên luôn có trải nghiệm tốt nhất của dịch và thêm vào đó chúng tôi bảo vệ các viên và Jobee. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này nhằm cung cấp cho bạn nội dung phù hợp – như cung cấp cho bạn kết quả tìm kiếm và đáp ứng nhu cầu giữa các thành viên.

Thông tin bạn chia sẻ

Chúng tôi khuyến khích ứng viên chia sẽ những mẫu tin công việc đến cho người thân và những bạn bè xung quanh để họ cùng có cơ hội tìm được công việc phù hợp. Những thông tin này chỉ phục vụ một mục tiêu duy nhất có ích cho những người nhận thông tin được chia sẽ.

Thời hạn truy cập và cập nhật thông tin của bạn

Những thông tin liên quan đến cá nhân thành viên thì bạn có quyền truy cập, xem và thay đổi khi bạn có quyền truy cập. Những thông tin liên quan đến công việc bạn quan tâm, đồng ý, bị từ chối và đang liên hệ sẽ không còn hiển thị khi thời gian tuyển dụng đã hết hạn.

Nếu bạn cung cấp những nội dung không được chấp nhận và đi trái lại với pháp luật ban hành của Nhà Nước CHXCN Việt Nam, chúng tôi sẽ từ chối hoặc sẽ lưu lại làm bằng chứng để truy tố trước pháp luật.

An ninh thông tin

Chúng tôi nỗ lực làm việc để bảo vệ Jobee và thành viên của mình không bị truy cập trái phép, sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hoại thông tin mà chúng tôi nắm giữ. Cụ thể:

 • Chúng tôi có mã hóa mật khẩu một chiều.
 • Chúng tôi cung cấp cho bạn quy trình tạo lại mật khẩu mới nếu bạn nghi ngờ tài khoản của mình bị xâm nhập.
 • Chúng tôi chỉ cho phép đội ngũ quản trị của Jobee truy cập và quản lý.